Babí hra

BABÍ HRA 2016

Již šestým rokem se dne 10.9.2016 v rámci festivalu Babí léto uskutečnila hra po děti a jejich blízké  –  Babí hra. Za krásné počasí vytvořilo tu správnou atmosféru Babího léta a v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, se účastnilo Babí hry téměř dvěstě dětí. Nově byly přímo do dění Babí hry a plnění úkolů na stanovištích zapojeni i dospělí. Tradiční odměnou byly medaile, sušenky a jablka. Jako hlavní cena byla letos předávána desková hra s tématikou známých míst na Praze 8, dušeních poruch a rehabilitace osob s duševním onemocněním.

V letošním roce se stejně jako v loňském na Babí hře a zajištění jednotlivých stanovišť podíleli organizace BONA, o.p.s., DDM Spirála, Sportability o.s., SK Joudrs, Greendoors ú.z., Skaoutský oddíl Stopaři, Letní prázdninová škola při PN Bohnice, p. Pavel Hynek z PN Bohnice a p. Lukáš Trnka s otcem. Hra se snaží jednoduše ukázat, jak může probíhat rehabilitace lidí s duševním onemocněním – formou aktivního trávení volného času, využití hagioterapie, arteterapie, nácviku pracovních dovedností, nácviku kognitivních funkcí, seznámení se s pomůckami pro sportovní vyžití lidí s fyzickým hendikepem a nácviku rovnováhy.

Všem dětem i dospělým, kteří s námi hru hráli, děkujeme za jejich nadšení, aktivitu a sdílenou radost a budeme se těšit znovu v příštím roce v rámci festivalu Babí léto, druhou sobotu v září 9. 9. 2017.

Děkujeme:

Všem účastníkům BABÍ HRY za Vaši účast, zaujetí, aktivitu a sdílenou radost…

Za organizátory akce děkujeme:

Psychiatrické nemocnici Bohnice, za organizaci hry, za zajištění prostoru, grafických služeb

Nadaci Bona, za finanční podporu

Tolerdance, z.s., za finanční podporu

Aramark, s.r.o., za zajištění občerstvení pro účastníky hry

Sklářské dílně BONA, o.p.s.,za výrobu krásných medailí pro dětské účastníky hry

Grafikému studiu SUKY.CZ, za zajištění tisku PEXESA BABÍ HRA

 

Dále děkujeme:

BONA, o.p.s., za organizaci hry, za zajištění stanoviště „Start / Cíl“,

DDM Praha 8 – Spirála, za zajištění stanoviště „Discgolf“,

Pavlu Hynkovi za zajištění stanoviště „Kostel sv. Václava“,

Lukáši Trnkovi a jeho otci za zajištění stanoviště „Artestánek“,

SK Jourds Praha (softball), za zajištění stanoviště „Postřeh“,

Skautskému oddílu Stopaři, za zajištění stanoviště „Stopaři“,

Greendoors z.ú., za zajištění stanoviště „Kolonní dovednosti“,

Sportability o.s., za zajištění stanoviště „Na kolech“,

Letní prázdninové škole při PN Bohnice, za zajištění stanoviště „Rovnováha“.